Învățământ primar

Anunț

ÎNSCRIERE

CLASA PREGĂTITOARE 2024-2025

În Planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, la Liceul Teoretic Bechet, sunt aprobate 2 clase de pregătitoare cu 44 de locuri.

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 11.04.2024

Între orele 10:00-12:00 preșcolarii însoțiți de educatoare

Între orele 13:00-15:00 copiii însoțiți de părinți

Perioada de înscriere

Calendar

Etapa I : 11 aprilie-14 mai 2024

Depunerea cererilor se face la secretariatul unității În zilele de luni până joi în intervalul orar: 14:00-16:00  și vineri în intervalul orar: 13:00-14:00

Pentru părinții care nu se pot prezenta din motive obiective în acest interval orar documentele de înscriere se pot transmite scanat la e-mail: liceul_teoretic_bechet@yahoo.com

 pe fax: 0251 337 162

Sau se pot face programări la secretariatul unității

tel: 0251 337 162

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • Cerere-tip de înscriere
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate)

https://www.isjdolj.ro/content/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-%C8%99colar-2022-2023